Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Hanna Puszczewicz

Hanna Puszczewicz

pozyskiwanie funduszy, zarządzanie zespołami

Menedżer ds. projektów specjalnych VPSD w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA.
W ramach realizacji projektów zajmuje się wsparciem w zakresie pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparciem rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników
w nowej sytuacji na rynku pracy oraz wspieraniem procesów rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Poza realizacją projektów w ramach funduszy UE wspiera Inwestorów w procesie aplikowania o wsparcie nowych inwestycji, prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwanie środków na rozwój inwestycji, w tym ze środków UE. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z pomocą publiczną.

Od 2015 r. wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W tym czasie współpracowała z ponad 100 firmami, które z sukcesem zrealizowały wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w swoich przedsiębiorstwach. Wspierała realizację krajowych i międzynarodowych projektów B+R realizowanych na Uniwersytecie Śląskim.

Prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, jak również wspierania pracowników w dostosowaniu do zmian na rynku pracy.

Od ponad 20 lat prowadzi również szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych oraz zarządzania zespołami.