Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Magdalena Cholewińska - Falarz

Magdalena Cholewińska - Falarz

Finansowanie Innowacji, R&D

Chief Innovation Officer, Fundacja Nanonet

Ekspertka z zakresu Funduszy Europejskich i pomocy publicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem biznesu, tworzenia strategii innowacyjności.  

Wspiera w rozwoju zarówno start-upy, firmy z sektora MŚP, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu finansowania na realizację prac B+R oraz wdrożenia innowacji. Współpracuje z firmami w selekcji, optymalizacji projektów, kształtowaniu strategii innowacyjności oraz finansowania innowacji.

Jako Animator Śląskiego Klastra Nano, Krajowego Klastra Kluczowego aktywnie buduje ekosystem współpracy nauki i biznesu w branży nanotechnologii i zaawansowanych materiałów na Śląsku i w Polsce.