Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Paweł Poneta

Paweł Poneta

Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Innowacji w TAURON Polska Energia S.A

Paweł Poneta (dr inż.) obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Badań i Innowacji w TAURON Polska Energia S.A., jednej z największych Grup energetycznych w Polsce. W Grupie odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju działalności badawczo –innowacyjnej, zarządzaniem budżetem oraz wdrożeniami. Paweł Poneta od początku swojej kariery zawodowej (ponad 15 lat) związany był z sektorem badań, rozwoju i innowacji. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w takich obszarach jak: energetyka, budownictwo, nowe materiały oraz technologie ICT, a także jest specjalistą w zakresie źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej. W swojej karierze zaangażowany był w ponad 50 projektów i programów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Grupie TAURON zarządza również obszarem Open Innovation, gdzie między innymi realizowane są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na styku korporacja – startup.