Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Artur Kozłowski

Artur Kozłowski

Tworzenie strategii i wdrożeń B+R

Menadżer i naukowiec z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał przez 18 lat jako kierownik i główny wykonawca projektów B+R i wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowych.

Współautor i autor projektów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień m.in. finansowania nauki, komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania projektami oraz w działalności związanej z budowaniem ekosystemu innowacji i startupów.

Członek Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych a także Komitetów Sterujących projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem.