Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Tomasz Zjawiony

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Przedsiębiorca, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Konsul Honorowy Republiki Słowenii. Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek, również skarbu państwa. Doradza inwestorom i korporacjom międzynarodowym.

Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Przygotowanie praktyczne zdobywał w trakcie licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej.  Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.