Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Michał Sztanga

Michał Sztanga

Prezes Zarządu Future Processing Sp. z o.o.

Członek Zarządu i CEO Future Processing. Jest odpowiedzialny za bieżącą działalność firmy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z klientami poszukującymi rozwoju swojej działalności z pomocą oprogramowania. W Akademii Leona Koźmińskiego ukończył studia MBA, w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami i zarządzania w biznesie, a na Politechnice Śląskiej zdobył tytuł magistra inżyniera informatyki.

Jak podkreśla, we współpracy zespołu FP z klientami najważniejsze są dla niego zrozumiałe dla wszystkich cele, szczerość i zaufanie, co przekłada się na wspólne dostarczanie oczekiwanych rezultatów.