Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Marek Ostafil

Marek Ostafil

Cyberbezpieczeństwo, Smart City

Przedsiębiorca, menadżer, doradca, trener i wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami i projektami. Współzałożyciel firm Cyberus Labs Sp z o.o., specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz Smart Secure Networks Sp z o.o. Pomysłodawca Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – SINOTAIC. Jest współtwórcą koncepcji najbardziej kompleksowego w skali światowej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT – ELIoTPro, który jako jeden niewielu polskich przedsięwzięć otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu SMI Instrument. Jest współautorem opracowania koncepcji systemu  szyfrowania  przeznaczonego dla nano satelitów oraz satelitów komunikacyjnych - LiSE. Współtwórca rozwiązań technologicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz współtworca programu cyfryzacji MŚP - Śląskie 4.0, przygotowanego przez zespół Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy - SINOTAIC. Jest przedstawicielem Klastra w grupie roboczej ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu oraz ds. cyberbezpieczeństwa utrzymania ruchu działających przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji). Wykładowca w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i nowych kierunków w telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest ekspertem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Instytutu Kościuszki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jako ekspert Spin-US Sp z o.o. brał udział w opiniowaniu i tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030.