Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Adam Konka

Adam Konka

Technologie Medyczne (MedTech)

Od 25 lat odpowiada za Zarządzanie Złożonymi Projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Koordynatora Projektów, Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego i Samorządowego/UE/PARP/NCBiR/NCN/Horyzont 2020.

Edukacja: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny; Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzie Przedsiębiorstwem w Zjednoczonej Europie; Studia Podyplomowe na wydziale Psychologii Biznesu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; Uczelnia Łazarskiego – Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Pomysłodawca, realizator i współrealizator innowacyjnych przedsięwzięć w tym: Założyciel (2007/2008), pierwszy Prezes i Współudziałowiec start-up’u informatycznego który opracował miedzy innymi system rozpoznawania mowy dla języka polskiego dedykowany lekarzom radiologom – system do opisywania badań radiologicznych). Projekty/Przedsięwzięcia, za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: Złoty Medal Europejski – nagroda Unii Europejskiej w roku 2006 r. za jeden z najbardziej innowacyjnych projektów IT w obszarze ubezpieczeniowym w Polsce; Lider Przedsiębiorczości Roku 2009, Krajowy Lider Innowacji – 2010, Innowator Mazowsza - Młoda Innowacyjna Firma 2011, Lider Śląskiej Medycyny 2015, Innowator Śląska 2016 w kategorii „Instytucja Sektora Badawczo-Rozwojowego”; Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 tytuł "Innowacyjna Firma"; Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2018; „Złoty Laur w kategorii Innowacyjnego Pomysłu w Ochronie Zdrowia”. Mentor i ekspert oceniający start-upy: medyczne, biotechnologiczne, telemedyczne w ramach takich wydarzeń jak: TopTrends - konkursu start-up’ów przy konferencji MedTrends – Europejskie Forum Nowocześniej Ochrony Zdrowia; Od lipca 2013 r. Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – jednostki badawczo-wdrożeniowej nastawionej miedzy innymi na wspieranie pomysłodawców i start-up’ów: medycznych, biotechnologicznych i telemedycznych. Pomysłodawca utworzenia na Śląsku: „Śląskiej Start-Up’owej Doliny Innowacji Medycznych – SSDIM”.