Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941
Henry Shelonzek

Henry Shelonzek

Biotechnologia

Absolwent University of Louisville w Kentucky, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Rolniczej w Krakowie, z dziedzin takich ja nauki polityczne, biotechnologia, ważenie i słodowanie. Specjalizuję się w sektorze spożywczym, w szczególności badaniach nad żywnością obejmujących mikrobiologię jedzenia, fermentację oraz biotechnologię.

Mam 7 lat doświadczenia w zarządzaniu restauracjami w Stanach Zjednoczonych oraz po przyjeździe do Polski, 4 lata doświadczenia jako przedsiębiorca. W czasie mojego pobytu w Polsce brałem udział w wielu projektach:

  • „Inkubator Innowacji +”, gdzie otrzymałem grant w wysokości 73 tysięcy złotych na publikację rezultatów badań
  • Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości
  • COP24 – jako ekspert przedstawiłem rozwiązanie mobilnych, samowystarczalnych przestrzeni co-workingowych „Utopia”

Obecnie działam w ramach grantu dla mojej firmy Madbiotech z programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Design dla Przedsiębiorstwa”. Te doświadczenia pozwoliły mi na nabycie takich kompetencji jak doskonała komunikacja, własna motywacja, umiejętności przywódcze, praca zespołowa, a przede wszystkich podejście, aby nigdy się nie poddawać. Mam Polskie i Amerykańskie obywatelstwo, mówię płynnie w obu językach.